TRIMOD HE je 3-fazni UPS sa On-line dvostruke konverzije sa PWM High-Frequency tehnologijom, modularne arhitekture sa mogučnošću spajanja jedinica u paralelni rad.

UPS se sastoji od pojedinačnih 1-faznih modula koji su samokonfigurirajući, a isporučuju nazivnu snagu od 10 do 80kW. Baterije su olovne, zabrtvljene, bez održavanja, ventili regulirani i raspoređeni unutar UPS-a ili vanjskog ormara za baterije, u posebnim ladicama.

Glavne značajke

 • 3-fazni modularni UPS
 • Nazivna snaga od 10 do 80 kW 
 • VFI-SS-111 on-line dvostruke konverzije
 • Visoka učinkovitost do 96%
 • Power factor 1
 • Adaptable, expandable and redundant solutions (configuration phase In/Out, 3-1) Prilagodljiva i proširiva rješenja (konfiguracije faza ulaz / izlaz, 3-1)
 • Jednostavno i brzo održavanje
 • Nizak utjecaj na okoliš
 • Dijagnostika, nadzor, povijesni podaci, podešavanje parametara na zaslonu
 • Male dimenzije
 • Mogućnost dodavanja dodatnog ormara s baterijama

Funkcije

 • Hot Swap baterije
 • Napredno upravljanje baterijama (ABM)
 • Plug & Play tehnologija
 • Izbornik je dostupan na 7 jezika
 • Na LCD zaslonu ga možete konfigurirati kao konvertor frekvencije
 • Isključenje u nuždi s EPO
 • Tri neovisne izlazne faze
 • Eco mod
 • EPS mod
 • Podesivi izlazni napon s intervalima od 1V (190÷245V)
 • Kontrola brzine aktivacije bypass-a
 • Dnevnik događaja s datumom i vremenom
 • Ukupni povijesni podaci i za svaki pojedinačni modul napajanja
 • Automatsko prepoznavanje modula snage

3-FAZNI UPS
PROIZVODI

Dokumenti

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE